Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2017

destructive-hopeless
23:23
Przez całe życie ludzie będę próbowali osłabić twoją wiarę w siebie. Kiedy tak się zdarzy, przypomnij sobie, że dopną swego tylko wtedy, gdy im na to pozwolisz. Krocząc przez życie, zawsze trzymaj wysoko uniesioną głowę i nie zatrzymuj się. Nigdy nie pozwól nikomu odebrać sobie wiary w siebie, bo to naprawdę jest wszystkim, co posiadasz.
— Sherry Argov
destructive-hopeless
23:22
23:22
destructive-hopeless
23:22

August 30 2017

20:41
5140 72af 500
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona
destructive-hopeless
19:31
1313 b4da
Reposted fromkaiee kaiee viatoniewszystko toniewszystko
destructive-hopeless
19:30
interpretuj mnie jak chcesz.
destructive-hopeless
19:30
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
— ...
destructive-hopeless
19:29
I nawet jak ty o mnie nie pamiętasz, to ja pamiętam o tobie
— Zeus
destructive-hopeless
19:29
Przykro mi jeśli nie spełniam waszych oczekiwań, ale moje są dla mnie ważniejsze.
— Michael Nast
destructive-hopeless
19:29
destructive-hopeless
19:29
Do szaleństwa zdolni są tylko ludzie gadatliwi lub milczący: ci, co wyrzekli się wszelkiej tajemnicy albo nagromadzili jej w sobie zbyt wiele.
— Emile Cioran, Sylogizmy Goryczy
destructive-hopeless
19:29
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— -J. Borszewicz
destructive-hopeless
19:29
Mam ciężki charakter, ale serce dobre.
destructive-hopeless
19:28
destructive-hopeless
19:26
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— Alan Alexander Milne - "Kubuś Puchatek"
destructive-hopeless
19:26
Nikt nie wydaje się bardziej obcy niż ktoś, kogo się kiedyś kochało.
— Erich Maria Remarque
destructive-hopeless
19:26
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący pokochałem.
— Mariusz Ziomecki "Lato nieśmiertelnych"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaPrzygnebiona Przygnebiona
19:26
8443 ea17
Reposted fromLittleJack LittleJack viaPrzygnebiona Przygnebiona
destructive-hopeless
19:26
9633 1be1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl