Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

destructive-hopeless
17:06
3602 08d2
Oto paradoks straty: jak coś, czego już nie ma, tak bardzo może nam ciążyć?
17:06

ludzkiweltschmerz:

15.10.2017

Zabiłbym sie,

ale

szkoda mi zostawiać

niektórych ludzi

samych

w tym całym

gównie

Reposted fromdivi divi viaPrzygnebiona Przygnebiona
destructive-hopeless
17:05
Michał Kellen "Arytmie życia"
Reposted fromlakonika lakonika viaPrzygnebiona Przygnebiona
destructive-hopeless
17:05
Źle czy dobrze, okaże się później. Ale trzeba działać, śmiało chwytać życie za grzywę. Wierz mi, malutka, żałuje się wyłącznie bezczynności, niezdecydowania, wahania. Czynów i decyzji, choć niekiedy przynoszą smutek i żal, nie żałuje się.
~ Czas pogardy
Reposted fromMakeMePurr MakeMePurr viaPrzygnebiona Przygnebiona
destructive-hopeless
17:05
destructive-hopeless
17:05
destructive-hopeless
17:05
destructive-hopeless
17:05
destructive-hopeless
17:04
5497 e2d0
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viacoffee coffee
destructive-hopeless
17:04
1323 dc53
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viacoffee coffee
destructive-hopeless
17:04
Aż tak głupia jestem?  Aż tak paskudna jestem?  Aż tak bardzo źle ze mną?
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
destructive-hopeless
17:04
Szkoda tylko, że życie tak łatwo się zaczyna, ale zakończyć tę farse nie jest łatwo... 
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
destructive-hopeless
17:03
15 prób samobójczych 5 zakończonych szpitalem
Czemu tak trudno odebrać sobie życie?  Próbując wszystkiego okazuje się, że nawet do tego jesteś beznadziejna... 
— ...
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
destructive-hopeless
17:02
destructive-hopeless
17:01
2198 eeb4 500
destructive-hopeless
17:01
2220 fedf 500
destructive-hopeless
17:01
1437 f9a5
destructive-hopeless
17:01
"I dlatego, że jesteś słaba,  musisz być bardzo silna."
— z serii; znaleziona kartka sprzed paru lat.
destructive-hopeless
17:01
5969 2ced
Reposted frombecurious becurious viaPrzygnebiona Przygnebiona
destructive-hopeless
17:01
6088 6d70 500
Reposted fromohgodwhy ohgodwhy viaPrzygnebiona Przygnebiona
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl