Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

destructive-hopeless
00:13
3120 7ead 500
Łubin. Jak w ogródkach z dzieciństwa. 
Reposted frommartynkowa martynkowa viatoniewszystko toniewszystko

November 06 2018

destructive-hopeless
23:56
7079 934c
Reposted frompuella13 puella13 viatoniewszystko toniewszystko
destructive-hopeless
23:52
4175 d7fc 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viakaciemilordzie kaciemilordzie
destructive-hopeless
23:52
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
destructive-hopeless
23:51
8561 bd1b 500
destructive-hopeless
23:51
8728 1392 500
destructive-hopeless
23:50
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
destructive-hopeless
23:50
destructive-hopeless
23:50
5273 c6db
destructive-hopeless
23:49
Cieszę się, że nie urodziłem się przed odkryciem herbaty.
— William Gladstone
Reposted frompasazerka pasazerka viakaciemilordzie kaciemilordzie
23:49
0945 ead9 500

i tak dzien i noc

destructive-hopeless
23:48
Fakt, że cierpisz, znaczy, że pozwoliłaś, aby ktoś miał dla ciebie znaczenie.
— Emery Lord
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakaciemilordzie kaciemilordzie
destructive-hopeless
23:48
destructive-hopeless
23:48
destructive-hopeless
23:48
destructive-hopeless
23:47
2786 a455
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
destructive-hopeless
23:47
destructive-hopeless
23:47
7784 d088 500
nagłówek na sobotę (1928)
destructive-hopeless
23:47
9679 8382 500
Reposted fromkjuik kjuik viaMigotliwa Migotliwa
destructive-hopeless
23:40
1530 872b 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl