Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

destructive-hopeless
13:29
Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie wychodzi.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
destructive-hopeless
13:29
8572 40ee
Reposted fromaammaazing aammaazing viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
destructive-hopeless
13:28
przeraża mnie ten cały zmarnowany przeze mnie czas
Reposted fromcreure creure viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
destructive-hopeless
13:28

Oto paradoks straty: jak coś, czego już nie ma, tak bardzo może nam ciążyć?

— Jodi Picoult "To, co zostało"
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
destructive-hopeless
13:27
Czas weryfikuje. W pewnym momencie budzimy się ze snu i dostrzegamy, że dla kogoś nie mieliśmy znaczenia. Kwiaty wtedy więdną – jak serca.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
destructive-hopeless
13:27
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
Reposted fromScarletWolf ScarletWolf viaPrzygnebiona Przygnebiona
13:26
13:26
destructive-hopeless
13:23
destructive-hopeless
13:23
Jest taki dzień, że po prostu w pewnym momencie musisz się, kurwa, rozpłakać.
— "Radio Armageddon" Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
destructive-hopeless
13:22
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viatoniewszystko toniewszystko
destructive-hopeless
13:19
destructive-hopeless
13:19
destructive-hopeless
13:1813 Reasons Why (2017)
13:15
7120 9e2a

April 25 2017

destructive-hopeless
18:26
Na wypadek, gdyby nikt Ci dzisiaj tego nie powiedział: 
• Dzień dobry 
• Jesteś piękna 
• Kocham Cię 
• Dobrze, że jesteś
:)

April 22 2017

destructive-hopeless
21:08
3751 0f2b 500
Dante
Reposted frombackground background viatoniewszystko toniewszystko
destructive-hopeless
21:07
9932 320c 500
Reposted fromwombinka wombinka viatoniewszystko toniewszystko
destructive-hopeless
21:07
4893 bfda
Reposted fromsiegmunda siegmunda viatoniewszystko toniewszystko
destructive-hopeless
21:07
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl