Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2019

destructive-hopeless
23:41
4606 3aca 500
Reposted fromsoftboi softboi viadirtyliar dirtyliar
destructive-hopeless
23:39
Dlatego ja ci dziecino, mówię, cokolwiek się tam w twoim życiu podziało, ileś się nie wycierpiała z różnych powodów, o siebie zawsze trzeba walczyć i o szczęście swoje.
— Natalia Sońska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadirtyliar dirtyliar
destructive-hopeless
23:39
I tak się właśnie kończy świat. Nie hukiem ale skomleniem.
— Thomas Stearns Eliot, Poezje wybrane.
Reposted frommhsa mhsa viadirtyliar dirtyliar
destructive-hopeless
23:38
1743 fdb9 500
Reposted fromkaiee kaiee viadirtyliar dirtyliar
destructive-hopeless
23:38
8426 a6b5 500
Reposted fromsavatage savatage viadirtyliar dirtyliar
23:37
3413 1e36
Reposted fromfakinszit fakinszit viadirtyliar dirtyliar

May 10 2019

destructive-hopeless
14:11

„Spotkanie dwóch osób jest jak spotkanie się dwóch substancji chemicznych: jeśli zachodzi reakcja, to obie się zmieniają.”

— Carl Jung
destructive-hopeless
14:10
8577 bd1b 500
A. Ciarkowska "Pestki" 
destructive-hopeless
14:10
3204 e88d
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
destructive-hopeless
14:10
7980 8a39 500
Reposted frompiehus piehus viaMigotliwa Migotliwa
destructive-hopeless
14:09
3288 e467 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaMigotliwa Migotliwa
destructive-hopeless
14:09
8573 e3ba 500
A. Ciarkowska 
destructive-hopeless
14:09
destructive-hopeless
14:09
destructive-hopeless
14:08
Bądź sobie pochmurny, ale nie rób deszczu.
— Phoebe Buffay, "Przyjaciele"
destructive-hopeless
14:08
destructive-hopeless
14:08
Wszyscy jesteśmy tu wariatami, więc zrób sobie kolejną herbatę.
— Stephen King "Czarna bezgwiezdna noc"
destructive-hopeless
14:08
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
destructive-hopeless
14:06
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg viaslowlifephilosophy slowlifephilosophy
destructive-hopeless
14:06
0151 9fd2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl