Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2018

destructive-hopeless
16:47
Poleciałam do Izraela, do Jerozolimy, na pielgrzymkę, to znaczy nie poleciałam na pielgrzymkę bo to nie było zorganizowane, po prostu stwierdziłam że muszę dowiedzieć się kto tak kurwa spierdolił mi ostatnio życie, kto tak namieszał w tym wszystkim 
— Klaudia Klara

February 14 2018

destructive-hopeless
21:01
Długo nie musiałam się zastanawiać czy wybrać nieprzespaną noc, czy rozmowę z Tobą.  Zawsze wybierałam Ciebie.
destructive-hopeless
21:01
Bliskość jest w dzisiejszych czasach tak rzadka, że aż magiczna.
— Janusz Leon Wiśniewski "Martyna"
destructive-hopeless
21:01
Płaczesz? To dobrze. Jeśli jeszcze człowiek potrafi płakać, to wszystko można zacząć.
— Marek Hłasko
destructive-hopeless
21:01
Liczba niedojrzałych mężczyzn przyjmuje charakter epidemii.
— Z. Lew-Starowicz
destructive-hopeless
21:01
Ludzie często wybierają źle. Wybierają złe miejsca i złych ludzi. Wybierają złe godziny na wino, pocałunki i seks. Wpadają w bramy żalu i potępienia. Budzą się nadzy. Często bez duszy
— Kaja Kowalewska
destructive-hopeless
21:01
Nie potrzebował pistoletu by mnie zabić, wystarczyło, że odpowiednio dobrał słowa.
— Takie z wczoraj.
destructive-hopeless
21:00
6929 5561 500
21:00
destructive-hopeless
20:59
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viakaciemilordzie kaciemilordzie
20:59
20:58
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viailovegreen ilovegreen
destructive-hopeless
20:58
7569 55e8
Reposted frompelnaironii pelnaironii viailovegreen ilovegreen
destructive-hopeless
20:58
4441 44ed 500
Reposted fromtfu tfu viailovegreen ilovegreen
destructive-hopeless
20:58
7052 5626 500
Reposted frompiehus piehus viailovegreen ilovegreen
destructive-hopeless
20:56
0732 14cf 500
Reposted frompiehus piehus viailovegreen ilovegreen
destructive-hopeless
20:43
6284 fd48
Reposted fromtfu tfu viailovegreen ilovegreen
destructive-hopeless
20:43
6314 aa85 500
Reposted fromtfu tfu viailovegreen ilovegreen
destructive-hopeless
20:42
5691 ea06 500
Reposted fromkaiee kaiee viailovegreen ilovegreen
destructive-hopeless
20:41
Tak naprawdę najbardziej zawiodłam się na inteligencji ludzi, bo wolą być puści i zapełniać się papką, niż szukać, wątpić, pytać i ryzykować rzeczy trudne.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl