Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

destructive-hopeless
22:06
Pierdolić cały świat, wydawać cały hajs
Mieć obok siebie kogoś i poczuć, że jest najs
Wypijmy za codzienność, za każdy jeden błąd
Chcę uciec w to szaleństwo i być daleko stąd.
— Qbik
Reposted bysarethkarolinnaa
destructive-hopeless
22:05
6027 370b 500
Reposted fromoll oll viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
destructive-hopeless
22:05
destructive-hopeless
22:04
destructive-hopeless
22:02
22:01
7836 d784 500
Reposted fromsehrschwul sehrschwul viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
destructive-hopeless
21:59
3900 6ec7
Reposted fromSzczu Szczu viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
destructive-hopeless
21:59
9902 4834
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
destructive-hopeless
21:59
3311 5a23
Reposted fromjethra jethra viagodsriseoneast godsriseoneast
destructive-hopeless
21:58
7950 01a2 500
The Longest Ride (2015)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaPrzygnebiona Przygnebiona
destructive-hopeless
21:58
2130 3efb
Reposted fromPoranny Poranny viaPrzygnebiona Przygnebiona

July 15 2017

destructive-hopeless
14:49
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
destructive-hopeless
14:48
zrób mi jakąś krzywdę.
    chcę poczuć.
    mocniej.
    ostrzej.
    dobitniej.
    chcę wiedzieć.
    czuć.
    że jestem dla ciebie nikim
— Jakub Żulczyk
14:48
7629 b467
destructive-hopeless
14:48
destructive-hopeless
14:47
destructive-hopeless
14:47
"Co" i "Gdyby" to dwa niewinne słowa, ale gdy stoją razem obok siebie, nabierają mocy, by prześladować Cię przez całe życie.
— Listy do Julii
Reposted fromdifferent different viaPrzygnebiona Przygnebiona
14:46
8226 df56 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viaPrzygnebiona Przygnebiona
destructive-hopeless
14:46

July 14 2017

destructive-hopeless
16:06
Wierzę w róż. Wierzę, że śmiech jest najlepszym sposobem na spalanie kalorii. Wierzę w całowanie, dużo całowania. Wierzę w bycie silnym, gdy wszystko wydaje się być nie tak. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny to najpiękniejsze dziewczyny. Wierzę, że jutro jest kolejny dzień i wierzę w cuda.
— Audrey Hepburn
Reposted bySkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl