Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

destructive-hopeless
22:17
4012 0d33
22:16
Daj mi znać kiedy już będę ważniejszy od reszty
@youtube (via namidacharu)
22:15

I jest mi kurwa całkiem wstyd, że potrafiłeś zapomnieć o mnie w ciągu kilku godzin...

I jest mi kurwa całkiem wstyd, że potrafiłaś zapomnieć o mnie w ciągu kilku dni…

22:15
Obiecałaś , że mnie nie zostawisz….
Obiecałaś kurwa.
— (via tereferrre)
22:15
Wróć gdy może kiedyś sobie o mnie przypomnisz, okej?
— (via lonelines-ss)
22:15
22:15
destructive-hopeless
22:15
Niby lipiec, a w sercu listopad...
— otóż to...
22:13
6749 fcae 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaMigotliwa Migotliwa
destructive-hopeless
22:13
8258 8912
Reposted fromrichardth richardth viagodsriseoneast godsriseoneast
22:13
7899 1087
Reposted fromshitsuri shitsuri viagodsriseoneast godsriseoneast
destructive-hopeless
22:13
6033 e3c4
Reposted fromcoffeeman coffeeman viagodsriseoneast godsriseoneast
destructive-hopeless
22:13
8916 a3bd 500
22:12
Zdarzyłem się Tobie. Ludzie czasem zdarzają się sobie. Oszukujemy się, że mamy nad tym władzę. To nieprawda. Zdarzamy się sobie. Tak. Zdarzyłaś się mi.
I boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— (via hiniceday)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaMigotliwa Migotliwa
destructive-hopeless
22:11
JAK MAM Z TYM DALEJ ŻYĆ
Reposted fromrawwwr rawwwr viasmutnazupa smutnazupa
destructive-hopeless
22:10
4291 96ed 500
Reposted fromtgs tgs viatoniewszystko toniewszystko
destructive-hopeless
22:10
22:10
0041 ac3b 500

papapu-u:

Cheers!(Meow)

22:09
destructive-hopeless
22:09
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viaMigotliwa Migotliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl