Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2019

destructive-hopeless
18:26
Uważała, że jest lojalna. Nie dostrzegała, że upierając się przy lojalności wobec czegoś nierzeczywistego, zdradza samą siebie.
— Jon Frederickson, Kłamstwa którymi żyjemy.
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
destructive-hopeless
18:26
6507 d036
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
destructive-hopeless
18:26
6496 dc9b 500
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
destructive-hopeless
18:26
6495 9318
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
destructive-hopeless
18:26
6513 82c4 500
Reposted fromnyaako nyaako viat-e-x-t t-e-x-t
destructive-hopeless
18:25
6503 8e3a
destructive-hopeless
18:22
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viayoungblood youngblood
destructive-hopeless
18:21
9559 b79e
Reposted fromjulios julios viadirtyliar dirtyliar
destructive-hopeless
18:21
8368 ed02 500
Reposted fromfungi fungi viadirtyliar dirtyliar
destructive-hopeless
18:21
- Niech pan za bardzo nie żałuje wyborów dokonanych w przeszłości. (...) Proszę raczej myśleć o przyszłości. Jesteśmy zawsze zdolni do zmiany, zawsze możemy stać się lepsi.
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viadirtyliar dirtyliar
destructive-hopeless
18:21

Są chwile, kiedy człowiek jest tak zdołowany psychicznie, że nie potrafi wydobyć z siebie słowa.

— Nicholas Sparks
Reposted fromkrn krn viadirtyliar dirtyliar
destructive-hopeless
18:20
0233 f00a 500
każdy. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadirtyliar dirtyliar
destructive-hopeless
18:20
Nie jestem pewna. Ile można znieść, zanim się człowiek w końcu rozleci?
— Camilla Läckberg
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadirtyliar dirtyliar
destructive-hopeless
18:20
Zamiast opierać się zmianom, poddaj im się.
Niech życie będzie z tobą, nie przeciw tobie.
Jeśli obawiasz się, że twoje życie odwróci się do góry nogami, nie bój się. Skąd wiesz, że do góry nogami nie jest lepiej niż normalnie?
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadirtyliar dirtyliar
destructive-hopeless
18:20
Między 'dzień dobry', a 'dobry wieczór', umieściłabym jeszcze 'dziękuje, że jesteś', 'widzimy się wieczorem', 'wino słodkie czy półsłodkie?
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadirtyliar dirtyliar
destructive-hopeless
18:20
Jestem klasyczną choleryczką. Taką, co wybucha i gaśnie i potem w ogóle nie wie, o co chodziło.
destructive-hopeless
18:19
7996 00fc 500
Reposted fromnyaako nyaako viat-e-x-t t-e-x-t
destructive-hopeless
18:17

August 18 2019

destructive-hopeless
17:56
 Ponieważ oprócz chwil idealnych i doskonałych, których jest naprawdę mało, życie składa się z wtorków, czwartków i godziny trzynastej.
— Małgorzata Halber
destructive-hopeless
17:55
2438 5fa6 500
Gdańsk, 2019.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl