Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2019

destructive-hopeless
16:37
1010 4845 500
Reposted frommachinae machinae viailovegreen ilovegreen
destructive-hopeless
16:34
4716 38f1 500
Reposted fromzciach zciach viailovegreen ilovegreen
Sponsored post
feedback2020-admin
04:05
16:33
Stałem się śmiały, ponieważ nic absolutnie nie miałem do stracenia: ani honorów, ani zarobków, ani przyjaciół. Musiałem odszukać siebie i oprzeć się na sobie, ponieważ na nikim innym nie mogłem się oprzeć. Moja forma to moja samotność.
— Witold Gombrowicz,”Dzienniki”
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viadirtyliar dirtyliar
destructive-hopeless
16:33
7165 b649 500
Reposted fromDeborahCurtis DeborahCurtis viadirtyliar dirtyliar
destructive-hopeless
16:31
Przyznajmy to sobie szczerze – każda z nas setki razy robiła dobrą minę do złej gry – żeby kogoś nie urazić, nie zniechęcić do siebie, nie przestraszyć. Nie obciążać swoimi problemami, nie zwracać na siebie uwagi. Ale pamiętaj – też masz prawo nie wyrabiać. Nie mieć siły. Mieć dość. Masz prawo do chwili słabości. Do tego, żeby Cię ktoś przytulił, zamiast ponownie strzelić Ci w twarz.
— "Cyniczny szept"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadirtyliar dirtyliar
destructive-hopeless
16:29
3302 833c 500
destructive-hopeless
16:29
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadirtyliar dirtyliar
destructive-hopeless
16:29
Tylko człowiek który ma odwagę mówić to, co myśli, zasługuje na pełne zaufanie. Być może wyrazi się On czasem niezręcznie, a nawet niegrzecznie, ale nie będzie mnie oszukiwał.  Reasumując - Zrań mnie prawdą ale nigdy nie pocieszaj mnie kłamstwem.

— Carlo Frabetti
Reposted fromnaturalginger naturalginger viadirtyliar dirtyliar
destructive-hopeless
16:29
Na razie mam zamiar zostawić mężczyzn w spokoju, bo wreszcie zdałam sobie sprawę, że naprawdę nic chcę się nimi opiekować, a tylko to umiem. Dzięki mężczyznom po prostu nie musiałam się zajmować sobą. Teraz uczę się kochać samą siebie, dla odmiany dbać o własne dobro i nie pozwalać, żeby ktoś mi w tym przeszkadzał - a oni właśnie przeszkadzali. 
— Robin Norwood
Reposted fromagatiszka agatiszka viadirtyliar dirtyliar
destructive-hopeless
16:28
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadirtyliar dirtyliar
destructive-hopeless
16:24
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
Reposted fromobliviate obliviate viadirtyliar dirtyliar
destructive-hopeless
16:23
Czasem staramy się uszczęśliwić osoby, dla których jesteśmy obojętni. Przestańmy to robić, nie dla każdego jesteśmy kimś wyjatkowym tak jak oni dla nas..
— M.
Reposted fromegzystencja egzystencja viasmutnazupa smutnazupa
destructive-hopeless
16:23
2847 add6
Reposted fromGIFer GIFer viailovegreen ilovegreen
destructive-hopeless
16:23
3334 5f18 500
Reposted fromnutt nutt viailovegreen ilovegreen
destructive-hopeless
16:23
8902 55a1 500
Reposted fromstationC stationC viailovegreen ilovegreen
destructive-hopeless
16:22
Marek Hłasko mówił:
Chrystus chciał uzdrowić
naród
to go ukrzyżowali.
Nie należy się wygłupiać.
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viailovegreen ilovegreen
destructive-hopeless
16:11
6637 0229 500
Reposted fromsoftboi softboi viadirtyliar dirtyliar
destructive-hopeless
16:08
1392 e9ee 500
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
destructive-hopeless
16:07
1390 6cbc 500
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
destructive-hopeless
16:06
2703 c331
Reposted fromcarmenluna carmenluna viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...