Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2019

destructive-hopeless
16:05
2700 f1b1
Reposted fromcarmenluna carmenluna viasmutnazupa smutnazupa

October 02 2019

destructive-hopeless
19:23
1112 7efe 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
destructive-hopeless
19:23
1215 5d75 500
Reposted fromnutt nutt viajointskurwysyn jointskurwysyn
destructive-hopeless
19:22
2655 a24f 500
destructive-hopeless
19:22
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
destructive-hopeless
19:22
Będą dni dobre i złe. Dziś jest po prostu zły dzień, zakręt, który trzeba pokonać i przetrwać.
— Jojo Moyes
destructive-hopeless
19:21
destructive-hopeless
19:21
Ludzie powinni sobie mówić co czują, nawet jeżeli nie są pewni tych uczuć. fajnie mieć pewność, że ktoś coś o Tobie duma.
destructive-hopeless
19:20
8430 f64c
Reposted fromnyaako nyaako viat-e-x-t t-e-x-t
destructive-hopeless
19:19
- Nie mam pojęcia, co robię.
- Ja też nie - odpowiada. - Nikt nie wie. Wszyscy po prostu żyjemy jak możemy. Usiłujemy znaleźć sens w rzeczach, które prawdopodobnie nigdy go nie miały.
— Minka Kent – Perfekcyjne kłamstwo
Reposted fromnyaako nyaako viadirtyliar dirtyliar
destructive-hopeless
19:19
8427 b2eb 500
Reposted fromnyaako nyaako viadirtyliar dirtyliar
destructive-hopeless
19:19
1287 bf24 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadirtyliar dirtyliar
destructive-hopeless
19:18
Dasz radę. Jesteś silniejsza, niż myślisz.
— Louise Doughty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadirtyliar dirtyliar
destructive-hopeless
19:17
Ignorowanie to pewna forma subtelnego „wypierdalaj” którą od czasu do czasu stosuje każdy.
Reposted fromSzymonBaszak SzymonBaszak viadirtyliar dirtyliar
19:14

September 28 2019

destructive-hopeless
16:00
destructive-hopeless
15:59
5213 24b0 500
destructive-hopeless
15:59
destructive-hopeless
15:57
Masz żyć na 100%, a nie tylko przeżyć. Podziwiać kolory świata, szum mórz i oceanów. Masz podróżować i rozmawiać. Poznawać ludzi, ich pasje i marzenia.
Życie jest za krótkie, by przejmować się problemami, na które nie masz wpływu. Czas, który został nam dany jest zbyt ulotny, by tracić go na tych, którzy nie dają Ci uśmiechu i szczęścia.
— Rafał Wicijowski
destructive-hopeless
15:57
Spotykasz kogoś i nie wiadomo dlaczego, zatrzymujesz się właśnie przy tej osobie, a ona przy tobie. Zawsze warto się zatrzymać. Byłoby cudownie, gdybyśmy zatrzymywali się częściej.
— Jacek Bławut, "Bilans dokumentalisty. Jakim cudem może być człowiek", Kino 10/12
Reposted from1923 1923 viaslowlifephilosophy slowlifephilosophy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl